So sánh sản phẩm
BÁO GIÁ - 39 Ngô Thì Nhậm-HBT-Hà Nội - Hotline: 03.6668.9999
Ngày đăng: 09:38:43 19-12-2017
CÔNG TY TNHH DR. FONE VIỆT NAM
O GIÁ
Áp dụng từ ngày 16/7/2019
(Giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước, vui lòng liên hệ Hotline 0366689999 để cập nhật)
Model Đóng gói Tình trạng Đơn giá/
triệu đồng
Bảo hành Quà tặng
 
IPHONE
 
iPhone Xr 2 Sim vật lý
 
iPhone XR 64GB
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 19.800. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 20.800. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xr
 
iPhone XR 64GB Black
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.600. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB Red
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.600. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB Yellow
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.500. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB White
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.500. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB Coral
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.300. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB Blue
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.300. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB Black
LL/A
 
Full box Mi 100% 18.600. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB White
LL/A
 
Full box Mi 100% 18.600. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB Red
LL/A
 
Full box Mi 100% 18.600. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB Blue
LL/A
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 256B Red
LL/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 2 sim vt lý
 
iPhone Xs Max 64GB Gold
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 27.300. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 64GB Silver
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 26.990. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 64GB Gray
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 26.900.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 256GB Gray
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 30.350.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 256GB Silver
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 30.400 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 256GB Gold
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 30.700. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 512GB Gray
2 sim vật lý ZA/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 512GB Silver
2 sim vật lý ZA/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 512GB Gold
2 sim vật lý ZA/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max
 
iPhone Xs Max 64GB Gold
LL/A
 
Full box Mi 100% 25.400.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 64GB Gray
LL/A
 
Full box Mi 100% 24.250.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 64GB Silver
LL/A
 
Full box Mi 100% 25.400.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 256GB Gray LL/A
 
Full box Mi 100% 27.100.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 256GB Silver LL/A
 
Full box Mi 100% 27.500.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 256GB Gold LL/A
 
Full box Mi 100% 27.500.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 512GB Gray LL/A
 
Full box Mi 100% 28.800.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 512GB Silver LL/A
 
Full box Mi 100% 28.800.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 512GB Gold LL/A
 
Full box Mi 100% 29.450.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs
 
iPhone Xs 64GB Gray
LL/A
 
Full box Mi 100% 22.450.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs 64GB Silver
LL/A
 
Full box Mi 100% 22.500.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs 64GB Gold
LL/A
 
Full box Mi 100% 22.600 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 256GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 26.050.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 256GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 25.850.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs 256GB Gold
LL/A
 
Full box Mi 100% 26.250.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 512GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 512GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 512GB Gold
LL/A
Full box Mi 100% Liên h. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone X
 
iPhone X 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 19.400 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 64GB White
 
Full box Mi 100% 19.450.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 64GB White
 
CPO Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 256GB Gray
 
Full box Mi
100%
22.000.. 12
tháng
 
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 256GB Silver
 
Full box Mi
100%
22.700.. 12
tháng
 
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 256GB Gray
 
CPO Mi
100%
20.990 12
tháng
 
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 256GB White
 
CPO Mi
100%
21.000.. 12
tháng
 
-p silicon Hoco
 
iPhone 8
 
iPhone 8 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 12.900.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 64GB White
 
Full box Mi 100% 12.900.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 64GB Gold
 
Full box Mi 100% 13.000.. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 64GB Red
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 256GB Gold
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone 8 Plus
 
iPhone 8 Plus 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 16.500. 12 tháng  
-p silicon Hoco
             
 
iPhone 8 Plus 64GB Gray
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 Plus 64GB Red
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 Plus 64GB White
 
Full box Mi 100% 16.500. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 Plus 256GB Black
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 Plus 256GB Gold
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 Plus 256GB Silver
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 Plus 256GB Red
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone 7 Plus
 
iPhone 7 Plus 128GB Silver
 
CPO Mi 100% 13.250. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
 
iPhone 7 Plus 128GB Jet Black
 
CPO Mi 100% 13.250. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
 
iPhone 7 Plus 256GB  Black
 
CPO Mi 100% 13.600. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
 
iPhone 7 Plus 256GB  Rose
 
CPO Mi 100% 13.400. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
 
iPhone 7 Plus 256GB  Rose
 
Full Box Mi 100% 13.500. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
 
IPAD
iPad Pro 2018
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 64GB Silver
 
Full box Mi 100% 17.850.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 17.950.. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 256GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 256GB Silver
 
Full box Mi 100% 20.300.. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 512GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 20.700.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 64GB Silver
 
Full box Mi 100% 20.700. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 256GB Gray
 
Full box Mi 100% 23.400.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 256GB Silver
 
Full box Mi 100% 23.500.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell  512GB Silver
 
Full box Mi 100% 25.400.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell  512GB Gray
 
Full box Mi 100% 25.500.. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 1TB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Kính cưng lc
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 1TB Silver
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Kính cưng lc
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi 64GB Gray Full box Mi 100% 22.100.. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi 64GB Silver Full box Mi 100% 22.100.. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi 256GB Gray Full box Mi 100% Liên h. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 23.600. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 64GB Silver Full box Mi 100% 23.000.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 256GB Gray
 
Full box Mi 100% 26.000. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 256GB Silver
 
Full box Mi 100% 26.000. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 512GB Gray
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 512GB Silver
 
Full box Mi 100% 28.600. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 1TB Gray
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
 
-Sim Data
 
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 1TB Silver
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad 2019
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 64GB Gold
 
Full Box Mi 100% 9.750.. 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 64GB Silver
 
Full Box Mi 100%   12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 64GB Gray
 
Full Box Mi 100% 9.750.. 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Gray
 
Full Box Mi 100% 13.250.. 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Gold
 
Full Box Mi 100% 13.250.. 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Silver
 
Full Box Mi 100% 13.050.. 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 256GB Gold
 
Full Box Mi 100% Liên h 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 256GB Silver
 
Full Box Mi 100% Liên h 12
tháng
-Sim data
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 256GB Gray
 
Full Box Mi 100% 12.800. 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 256GB Gold
 
Full Box Mi 100% 16.200. 12
tháng
 
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 256GB Silver
 
Full Box Mi 100% 16.200. 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 256GB Gray
 
Full Box Mi 100% 16.200. 12
tháng
 
-Sim data
 
iPad 2018
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB Gray
 
Full Box Mi 100% 10.000.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB Gold
 
Full Box Mi 100% 10.400.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB Silver
 
Full Box Mi 100% 10.300.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi+Cell 128GB Gray
 
Full Box Mi 100% 13.600. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi+Cell 128GB Silver
 
Full Box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi+Cell 128GB Gold
 
Full Box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi 32GB Silver
 
Full Box Mi 100% 7.900.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi 32GB Gray
 
Full Box Mi 100% 7.900.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi 32GB Gold
 
Full Box Mi 100% 7.900.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi 128GB Gray
 
Full Box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi 128GB Silver
 
Full Box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi 128GB Gold
 
Full Box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad 2017
 
iPad Pro 10.5” Wifi 64GB
Gold
 
Full box Mi 100% 12.900.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi 256GB
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 16.400. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 64GB Silver
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 256GB Gray
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 256GB Silver
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 512GB Silver
 
Full box  
Mi 100%
 
Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi 64GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi 64GB Silver Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 64GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 64GB Silver Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 256GB Silver Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 512GB Silver
 
Full box Mi 100% 20.800.. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 1TB Gray
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Mini
 
iPad Mini 4 Wifi 128GB Silver
 
Full Box Mi
100%
8.900.. 12
tháng
 
-Sim Data
 
 
iPad Mini 4 Wifi 128GB Gray
 
Full Box Mi
100%
8.900.. 12
tháng
 
-Sim Data
 
 
iPad Mini 4 Wifi 128GB Gold
 
Full Box Mi
100%
8.950.. 12
tháng
 
-Sim Data
 
MACBOOK
 
Macbook Air 13” 128GB 2017 MQD32
 
Fulf Box Mi 100% 21.990. 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook 12” 512GB 2017 Silver MNYJ2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook 12” 512GB 2017 Rose Gold MNYN2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook 12” 256GB 2018 Rose Gold MRQN2
 
Full box Mi 100% 25.400 12 tháng  
Cài đt
min phí
 
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Gray MRE82
 
Full box Mi 100% 26.990 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Gold MREE2
 
Full box Mi 100% 26.990 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Silver MREA2
 
Full box Mi 100% 26.990 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Air 13.3” 256GB 2018 Gray MRE92
 
 
Full box
 
Mi 100% 31.300. 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Air 13.3” 256GB 2018 Silver MREC2
 
Full box Mi 100% 31.300. 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Air 13.3” 256GB 2018 Gold MREF2
 
Full box Mi 100% 31.400 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 128GB 2017 Gray MPXQ2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 128GB 2017 Silver MPXR2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 256GB 2017 Gray MPXT2
 
Full box Mi 100% 31.400 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 256GB 2017 Silver MPXU2
 
Full box Mi 100% 31.100 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Silver MR9U2
 
Full box Mi 100% 39.700 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR9Q2
 
Full box Mi 100% 39.700 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR9R2
 
Full box Mi 100% 42.400 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Silver MR9V2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 15” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR932
 
 
Full box
 
Mi 100% 49.500 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 15” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR942
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 15” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR962
 
Full box Mi 100% 49.900 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 15” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR972
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
PHỤ KIỆN
 
Tai nghe Airpods 2 Apple
 
Full box  
Mi
100%
 
4.300. 12
tháng
 
 
Tai nghe Airpods 2 Apple
Bản sạc không dây
 
Full box  
Mi
100%
 
4.650. 12
tháng
 
 
Apple Pencil
 
Full box Mi
100%
2.450  
12
tháng
 
 
 
Apple Pencil 2nd
 
Full box Mi 100% 3,300  
12
tháng
 
 
 
Apple Watch Series 4 Nike 40mm GPS Space Gray Aluminum Case With Black Sport Band
 
Full Box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 Nike 40mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Band
 
Full Box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Space Gray Aluminum Case With Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 9.850.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Space Gray Aluminum Case With Black Sport Band
(CH/A)
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Space Gray Aluminum Case With Black Sport Loop
(CH/A)
 
Full box Mi 100% 9.500. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Band (ZP/A)
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.200.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Band (CH/A)
 
Full box Mi 100% 9.900.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Loop (CH/A)
 
Full box Mi 100% 9.990.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Band

 
Full box Mi 100% 10.200.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Band
(CH/A)
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Loop
(CH/A)
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Loop (LL/A)
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Band (LL/A)
 
Full box Mi 100% 10.350.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Loop
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Space Gray Aluminum Case With Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.500. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.400. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Band
(CH/A)
 
Full box Mi 100% 10.250. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Space Black Aluminum Case With Black Sport Band
(CH/A)
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Space Black Aluminum Case With Black Sport Band
(ZP/A)
 
Full box Mi 100% 10.700.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Loop
(ZP/A)
 
Full box Mi 100% 10.450. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Loop
(CH/A)
 
Full box Mi 100% 10.150. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Space Black Aluminum Case With Black Sport Loop
(CH/A)
 
Full box Mi 100% 10.350. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Band
(CH/A)
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Loop
(CH/A)
 
Full box Mi 100% 10.450.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Space Gray Alluminum Case With Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.600. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Gold Alluminum Case With Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.700. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Silver Alluminum Case With White Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.700 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Space Gray Alluminum Case With Black Sport Band
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Gold Alluminum Case With Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Alluminum Case With White Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.650.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 Nike 44mm GPS+Cellular Silver Alluminum Case With White Nike Sport Loop
 
Full box Mi 100% 10.990.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 Nike 44mm GPS+Cellular Silver Alluminum Case With White Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.500.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 Nike 44mm GPS+Cellular Space Black Alluminum Case With Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.600.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Space Black Alluminum Case With Black Sport Loop
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Alluminum Case With White Sport Loop
 
Full box Mi 100% 10.700.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Space Gray Stainless Steel Case With Black Milanese Loop
(J/A)

 
Full box Mi 100% 18.990. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Space Gray Stainless Steel Case With Black Milanese Loop

 
Full box Mi 100% 18.990.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Gold Stainless Steel Case With Gold Milanese Loop

 
Full box Mi 100% 20.400.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Stainless Steel Case With White Sport Band
 
Full box Mi 100% 15.800. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Gold Stainless Steel Case With Gold Sport Band
 
Full box Mi 100% 16.900. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Gold Stainless Steel Case With Pink Sand Sport Band
(CH/A)
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Gold Stainless Steel Case With Pink Sand Sport Band
(J/A)
 
Full box Mi 100% 16.700.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Stainless Steel Case With White Sport Band
(J/A)
 
Full box Mi 100% 15.300.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Space Gray Stainless Steel Case With Black Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 20.100. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Stainless Steel Case With White Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 20.100. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Gold Stainless Steel Case With Gold Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 20.400. 12 tháng  
MÁY CŨ
 
iPad 2 64Gb White
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 3.300. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2 64Gb Black
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 3.200. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 4 64Gb Black
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 3.950. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 4 64Gb Black
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 3.950. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Mini 3 16Gb Gray
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 5.250. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Mini 3 16Gb Silver
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 5.300. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Mini 3 16Gb Gold
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 5.350. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Mini 4 16Gb Gray
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 6.600. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Mini 4 16Gb Silver
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 6.550. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Mini 4 16Gb Gold
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 6.650. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Mini 4 32Gb Gray  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 7.600. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Mini 4 32Gb Silver  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 7.650. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Mini 4 32Gb Gold  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 7.700. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Mini 4 64Gb Silver  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 8.450. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Mini 4 64Gb Gold  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 8.500. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 1 16Gb Gray  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 5.050 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 1 16Gb Silver  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 5.050 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 1 64Gb Silver  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 5.800 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 2 16Gb Gray  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 6.050 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 2 16Gb Silver  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 6.100 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 2 16Gb Gold  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 6.150 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 2 32Gb Gray  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 6.900 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 2 32Gb Silver  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 6.950 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 2 32Gb Gold  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 7.000 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 9.7” 128Gb Gray  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 9.600 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” 64Gb Gray  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 14.500 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” 64Gb  Gold  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 14.400 12 tháng  
-Sim Data
 
iPhone 8 64Gb Gold Bộ sạc mới zin 100% Mới 99% 7.900. 12 tháng -p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 128Gb Black Bộ sạc zin mới 100% Mới 99% 5.890 12 tháng -Ốp Silicon
iPhone 7 Plus 128GB Black B sc zin mi 100% Mi 99% 8.800 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 

iPhone 6s Plus 64Gb Silver
 
Bộ sạc zin mới 100% Mới 99% 5.690 12 tháng -Ốp Silicon

iPhone 6s Plus 64Gb Rose
 
Bộ sạc zin mới 100% Mới 99% 5.690 12 tháng -Ốp Silicon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tags:
Fanpage Facebook
Giỏ hàng của tôi (0)