So sánh sản phẩm
BÁO GIÁ - 39 Ngô Thì Nhậm-HBT-Hà Nội - Hotline: 03.6668.9999
Ngày đăng: 09:38:43 19-12-2017
CÔNG TY TNHH DR. FONE VIỆT NAM
Ÿœ
O GIÁ
Áp dụng từ ngày 11/11/2019
(Giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước, vui lòng liên hệ Hotline 0366689999 để cập nhật)
Model Đóng gói Tình trạng Đơn giá/
triệu đồng
Bảo hành Quà tặng  
iPhone 11 Pro Max 2 Sim Vt Lý  
 
iPhone 11 Pro Max 64GB
Gray
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 29.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 64GB
Silver
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 29.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 64GB
Gold
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 29.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 64GB
Midnight Green
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 29.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 256GB
Gray
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 32.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 256GB
Silver
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 32.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 256GB
Gold
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 32.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 256GB
Midnight Green
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 33.180 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 512GB
Gray
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 37.580 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 512GB
Silver
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 37.580 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 512GB
Gold
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 37.580 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 512GB
Midnight Green
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 37.580 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 Pro Max  
 
iPhone 11 Pro Max 64GB
Gray
 
Full box Mi 100% 29.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 64GB
Silver
 
Full box Mi 100% 29.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 64GB
Gold
 
Full box Mi 100% 29.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 64GB
Midnight Green
 
Full box Mi 100% 29.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 256GB
Gray
 
Full box Mi 100% 32.880 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 256GB
Silver
 
Full box Mi 100% 33.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 256GB
Gold
 
Full box Mi 100% 32.880 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 256GB
Midnight Green
 
Full box Mi 100% 33.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 512GB
Gray
 
Full box Mi 100% 35.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 512GB
Silver
 
Full box Mi 100% 35.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 512GB
Gold
 
Full box Mi 100% 35.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro Max 512GB
Midnight Green
 
Full box Mi 100% 35.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 Pro 2 Sim Vt Lý  
 
iPhone 11 Pro 64GB
Gray
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 27.780 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 64GB
Silver
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 27.780 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 64GB
Gold
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 27.080 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 64GB
Midnight Green
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 27.080 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 256GB
Gray
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 31.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 256GB
Silver
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 31.780 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 256GB
Gold
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 30.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 256GB
Midnight Green
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 31.780 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 512GB
Gold
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 35.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 Pro  
 
iPhone 11 Pro 64GB
Gray
 
Full box Mi 100% 27.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 64GB
Gold
 
Full box Mi 100% 27.080 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 64GB
Midnight Green
 
Full box Mi 100% 27.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 256GB
Gold
 
Full box Mi 100% 31.480 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 256GB
Midnight Green
 
Full box Mi 100% 31.580 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 512GB
Gray
 
Full box Mi 100% 34.780 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 Pro 512GB
Gold
 
Full box Mi 100% 34.780 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 2 Sim vt lý  
iPhone 11 64GB
Purple
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 20.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 64GB
Yellow
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 20.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 64GB
Green
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 21.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 64GB
Black
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 20.580 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 64GB
White
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 20.480 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 64GB
Red
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 20.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 128GB
Purple
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 21.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 128GB
Yellow
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 21.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 128GB
Green
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 22.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 128GB
Black
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 21.580 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 128GB
White
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 21.680 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 128GB
Red
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 21.080 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 256GB
Green
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 25.080 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 256GB
Black
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 23.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 256GB
White
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 24.080 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11 256GB
Red
ZA/A
2 Sim vật lý
Full
Box
Mi 100% 23.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 11  
 
iPhone 11 64GB
Purple
 
Full
Box
Mi 100% 20.780 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 64GB
Yellow
 
Full
Box
Mi 100% 20.580 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 64GB
Green
 
Full
Box
Mi 100% 20.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 64GB
Black
 
Full
Box
Mi 100% 19.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 64GB
White
 
Full
Box
Mi 100% 20.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 64GB
Red
 
Full
Box
Mi 100% 19.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 128GB
Black
 
Full
Box
Mi 100% 21.080 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 128GB
Red
 
Full
Box
Mi 100% 21.080 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 256GB
Black
 
Full
Box
Mi 100% 23.180 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 256GB
White
 
Full
Box
Mi 100% 23.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 11 256GB
Red
 
Full
Box
Mi 100% 23.180 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 2 sim vt lý  
 
iPhone Xs Max 64GB
Gray
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 25.180 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone Xs Max 256GB
Gray
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 27.480 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone Xs Max 256GB
Silver
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% 27.480 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max  
 
iPhone Xs Max 64GB
Gold
LL/A
 
Full box Mi 100% 23.180 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone Xs Max 64GB
Gray
LL/A
 
Full box Mi 100% 22.780 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone Xs Max 64GB
Silver
LL/A
 
Full box Mi 100% 23.180 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone Xs Max 256GB
Gray
LL/A
 
Full box Mi 100% 23.980 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone Xs Max 256GB
Silver
LL/A
 
Full box Mi 100% 24.480 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone Xs Max 256GB
Gold
 
Full box Mi 100% 24.480 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone Xs Max 512GB
Gray
 
Full box Mi 100% 26.480 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone Xs Max 512GB
Silver
 
Full box Mi 100% 26.480 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone Xs Max 512GB
Gold
 
Full box Mi 100% 26.480 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs  
 
iPhone Xs 64GB
Gray
 
Full box Mi 100% 20.880 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone Xs 64GB
Silver
 
Full box Mi 100% 21.180 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone Xs 64GB
Gold
 
Full box Mi 100% 22.180 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs 256GB
Gray
 
Full box Mi 100% 24.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs 256GB
Silver
 
Full box Mi 100% 24.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone Xs 256GB
Gold
 
Full box Mi 100% 24.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs 512GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 25.680 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xr  
 
iPhone XR 64GB
Black
 
Full box Mi 100% 15.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone XR 64GB
Red
 
Full box Mi 100% 15.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone XR 64GB
Yellow
 
Full box Mi 100% 15.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone XR 64GB
White
 
Full box Mi 100% 15.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone XR 64GB
Coral
 
Full box Mi 100% 15.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone XR 64GB
Blue
 
Full box Mi 100% 15.280 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone XR 128GB
Black
 
Full box Mi 100% 16.580 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone XR 128GB
White
 
Full box Mi 100% 16.580 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone XR 128GB
Red
 
Full box Mi 100% 16.580 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X  
 
iPhone X 256GB
Silver
 
Full box Mi
100%
20.580 12
tháng
 
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone X 256GB
Silver
 
CPO Mi
100%
19.580 12
tháng
 
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 Plus  
 
iPhone 8 Plus 64GB
White
 
Full box Mi 100% 14.480 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
 
iPhone 8 Plus 64GB
Gold
 
Full box Mi 100% 14.480 12 tháng  
 
-p silicon Hoco
                       
 
 
iPhone 8 Plus 128GB
Gold
 
Full box Mi 100% 16.680 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 8 Plus 128GB
Silver
Full box Mi 100% 16.580 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 8 Plus 256GB
Gray
 
Full box Mi 100% 16.180 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 8 Plus 256GB
Silver
 
Full box Mi 100% 17.380 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 7 Plus  
 
iPhone 7 Plus 128GB
Jet Black
 
  Mi 100% 13.180 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
IPAD
 
iPad 2019  
iPad New 2019 10.2” Wifi 32GB Gray Full box Mi 100% 8.480 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad New 2019 10.2” Wifi 128GB Gray Full box Mi 100% 10.480 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Air 2019 10.5” Wifi 256GB
Gray
Full box Mi 100% 14.880 12 tháng -Sim Data  
iPad Pro 2018  
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 19.780 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 64GB Silver
 
Full box Mi 100% 19.480 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 256GB
Gray
 
Full box Mi 100% 22.780 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 256GB
Silver
 
Full box Mi 100% 22.780 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell  512GB
Silver
 
Full box Mi 100% 25.880 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 1TB Gray Full box Mi 100% 25.880 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 1TB Silver
 
Full box Mi 100% 26.880 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 64GB
Gray
 
Full box Mi 100% 21.180 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 64GB
Silver
 
Full box Mi 100% 21.180 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 256GB
Gray
 
Full box Mi 100% 24.280 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 256GB
Silver
 
Full box Mi 100% 24.280 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 512GB
Silver
 
Full box Mi 100% 27.180 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018  
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB
Gray
 
Full Box Mi 100% 10.380 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB
Silver
 
Full Box Mi 100% 10.750 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad 2018 Wifi+Cell 128GB
Gray
 
Full Box Mi 100% 13.180 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad 2018 Wifi+Cell 128GB
Silver
 
Full Box Mi 100% 13.180 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad 2018 Wifi 32GB
Silver
 
Full Box Mi 100% 7.880 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad 2018 Wifi 32GB
Gray
 
Full Box Mi 100% 7.880 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad 2018 Wifi 128GB
Gray
 
Full Box Mi 100% 9.380 12 tháng  
-Sim Data
 
 
 
iPad 2018 Wifi 128GB
Silver
 
Full Box Mi 100% 9.380 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2017  
 
iPad Pro 10.5” Wifi 64GB
Gold
 
Full box Mi 100% 11.880 12 tháng  
-Kính cưng lc
 
 
iPad Mini  
 
iPad Mini 4 Wifi 128GB
Silver
 
Full Box Mi
100%
  12
tháng
 
-Sim Data
 
 
 
iPad Mini 4 Wifi 128GB
Gray
 
Full Box Mi
100%
  12
tháng
 
-Sim Data
 
 
 
iPad Mini 4 Wifi 128GB
Gold
 
Full Box Mi
100%
  12
tháng
 
-Sim Data
 
 
 
iPad Mini 4 Wifi+Cellular 128GB Gold
 
Full Box Mi
100%
  12
tháng
 
-Sim Data
 
 
MACBOOK  
 
Macbook Air 13” 2017 128GB MQD32
 
Fulf Box Mi 100% 19.180 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
MacBook Air 2019 128GB
Gray
MVFH2
Full box Mi 100% 25.080 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
MacBook Air 2019 128GB
Silver
MVFK2
Full box Mi 100% 25.080 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
MacBook Air 2019 128GB
Gold
MVFM2
Full box Mi 100% 25.080 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
MacBook Air 2019 256GB
Gray
MVFJ2
Full box Mi 100% 29.480 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
MacBook Pro 13” 2019 128GB Silver
MUHQ2
Full box Mi 100% 31.280 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
MacBook Pro 13” 2019 256GB Silver
MUHR2
Full box Mi 100% 36.880 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
MacBook Pro 13” 2019 Touch Bar 256GB
Gray
MV962
Full box Mi 100% 40.880 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
MacBook Pro 15” 2019 Touch Bar 256GB
Gray
MV902
Full box Mi 100% 50.480 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
MacBook Pro 15” 2019 Touch Bar 256GB
Silver
MV922
Full box Mi 100% 50.480 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
MacBook Pro 15” 2019 Touch Bar 512GB
Gray
MV912
Full box Mi 100% 56.890 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
PH KIN  
Apple Watch Series 5  
 
Apple Watch Series 5 40mm
GPS
Space Black Aluminum Case
With Black Sport Band
 
Full Box Mi 100% 10.650 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 40mm
GPS
Silver Aluminum Case
With White Sport Band
 
Full Box Mi 100% 10.750 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 40mm
GPS
Gold Aluminum Case
With Gold Sport Band
 
Full Box Mi 100% 10.680 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 44mm
GPS
Space Black Aluminum Case
With Black Sport Band
 
Full Box Mi 100% 11.080 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 44mm
GPS
Silver Aluminum Case
With White Sport Band
 
Full Box Mi 100% 11.080 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 44mm
GPS
Gold Aluminum Case
With Gold Sport Band
 
Full Box Mi 100% 11.380 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 40mm GPS+LTE
Space Black Aluminum Case
With Black Sport Band
 
Full Box Mi 100% 12.380 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 40mm
GPS+LTE
Gold Aluminum Case
With Gold Sport Band
 
Full Box Mi 100% 12.380 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 44mm
GPS+LTE
Space Black Aluminum Case
With Black Sport Band
 
Full Box Mi 100% 12.580 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 44mm
GPS+LTE
Gold Aluminum Case
With Gold Sport Band
 
Full Box Mi 100% 12.780 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 40mm GPS+LTE
Space Black Stainless Steel Case
With Black Sport Band
 
Full Box Mi 100% 19.080 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 40mm GPS+LTE
Silver Stainless Steel Case
With Black Sport Band
 
Full Box Mi 100% 19.080 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 40mm GPS+LTE
Gold Stainless Steel Case
With Black Sport Band
 
Full Box Mi 100% 19.080 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 44mm GPS+LTE
Space Black Stainless Steel Case
With Black Sport Band
 
Full Box Mi 100% 19.880 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 44mm GPS+LTE
Silver Stainless Steel Case
With Black Sport Band
 
Full Box Mi 100% 19.880 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 44mm GPS+LTE
Gold Stainless Steel Case
With Black Sport Band
 
Full Box Mi 100% 19.880 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 40mm GPS+LTE
Gold Stainless Steel Case
With Gold Milanese Loop
 
 
 
 
 
Full Box
 
 
 
 
Mi 100%
 
 
 
 
20.180
 
 
 
 
12 tháng
 
 
 
 
-Kính cưng lc
 
 
Apple Watch Series 5 40mm GPS+LTE
Silver Stainless Steel Case
With Silver Milanese Loop
 
Full Box  
Mi 100%
20.180  
12 tháng
-Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 44mm GPS+LTE
Gold Stainless Steel Case
With Gold Milanese Loop
 
Full Box  
Mi 100%
20.880  
12 tháng
-Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 44mm GPS+LTE
Silver Stainless Steel Case
With Silver Milanese Loop
 
Full Box  
Mi 100%
20.880  
12 tháng
-Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 5 44mm GPS+LTE
Gray Stainless Steel Case
With Gray Milanese Loop
 
Full Box  
Mi 100%
20.880  
12 tháng
-Kính cưng lc  
Apple Watch Series 4         -Kính cường lực
 
Apple Watch Series 4 40mm
GPS
Space Gray Aluminum Case
With Black Sport Band
 
Full Box Mi 100% 9.880 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 4 40mm
GPS
Silver Aluminum Case
With White Sport Band
 
Full Box Mi 100% 9.880 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 4 40mm
GPS
Gold Aluminum Case
With Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100% 9.880 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 4 44mm
GPS
Space Gray Aluminum Case
With Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.380 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 4 44mm
GPS
Silver Aluminum Case
With White Sport Band
 
Full box Mi 100% 9.880 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 4 44mm
GPS
Gold Aluminum Case
With Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100% 9.880 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular
Space Gray Aluminum
Case With Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.750 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular
Silver Aluminum Case
With White Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.280 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular
Silver Aluminum Case
With White Sport Loop
 
Full box Mi 100% 10.480 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular
Silver Aluminum Case
With White Nike Sport Loop
 
Full box Mi 100% 10.480 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular
Space Gray Stainless Steel Case With Black Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 18.480 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular
Silver Stainless Steel Case
With Silver Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 18.480 12 tháng -Kính cưng lc  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular
Gold Stainless Steel Case
With Gold Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 19.480 12 tháng -Kính cưng lc  
iPhone 99%  
 
iPhone Xs 64GB
Gold
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
14.880 12
Tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPhone X 256GB
Silver
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
12.880 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPhone X 256GB
Gray
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
12.880 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPhone 8 Plus 64GB
Gold
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
10.280 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPhone 8 Plus 64GB
Gray
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
9.980 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPhone 7 Plus 128GB
Black
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
7.980 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPhone 7 Plus 128GB
Gold
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
7.980 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPhone 7 32GB
Rose
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
5.280 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPhone 6s Plus 32GB
Gold
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
5.280 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPhone 6s 32GB
Gray
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
4.180 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPhone 6s 32GB
Silver
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
4.180 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPhone 6s 32GB
Rose
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
4.180 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPhone 5c 32GB
White
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
1.880 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPad 2018 Wifi+4G 32GB
Silver
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
6.480 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
iPad 2018 Wifi+4G 32GB
Gray
 
B sc zin mi 100% Mi
99%
6.480 12
tháng
 
-p silicon Hoco
-Kính cưng lc 9D kín màn hình
 
 
 
 
 
 
 
Tags:
Fanpage Facebook
Giỏ hàng của tôi (0)