So sánh sản phẩm
BÁO GIÁ - 39 Ngô Thì Nhậm-HBT-Hà Nội - Hotline: 03.6668.9999
Ngày đăng: 09:38:43 19-12-2017
CÔNG TY TNHH DR. FONE VIỆT NAM
Ÿœ
O GIÁ
Áp dụng từ ngày 17/9/2019
(Giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước, vui lòng liên hệ Hotline 0366689999 để cập nhật)
Model Đóng gói Tình trạng Đơn giá/
triệu đồng
Bảo hành Quà tặng
 
IPHONE
 
iPhone Xr 2 Sim vật lý
 
iPhone XR 64GB
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xr
 
iPhone XR 64GB Black
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.200. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB Red
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.160. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB Yellow
LL/A
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB White
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.200. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB Coral
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.000 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB Blue
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.000 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB Black
LL/A
 
Full box Mi 100% 17.900. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB White
LL/A
 
Full box Mi 100% 17.950 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB Red
LL/A
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB Blue
LL/A
 
Full box Mi 100% 17.650. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB Coral
LL/A
 
Full box Mi 100% 17.800. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 256B Silver
LL/A
Full box Mi 100% 19.700 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 2 sim vt lý
 
iPhone Xs Max 64GB Gold
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 26.550. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 64GB Silver
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 25.900 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 64GB Gray
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 26.100 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 256GB Gray
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 28.600 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 256GB Silver
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 28.400 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 256GB Gold
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 28.800 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 512GB Gray
2 sim vật lý ZA/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 512GB Silver
2 sim vật lý ZA/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 512GB Gold
2 sim vật lý ZA/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max
 
iPhone Xs Max 64GB Gold
LL/A
 
Full box Mi 100% 24.100 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 64GB Gray
LL/A
 
Full box Mi 100% 23.600. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 64GB Silver
LL/A
 
Full box Mi 100% 24.400 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 256GB Gray LL/A
 
Full box Mi 100% 25.150. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 256GB Silver LL/A
 
Full box Mi 100% 26.350. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 256GB Gold LL/A
 
Full box Mi 100% 26.650 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 512GB Gray LL/A
 
Full box Mi 100% 26.900. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 512GB Silver LL/A
 
Full box Mi 100% 27.150. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs Max 512GB Gold LL/A
 
Full box Mi 100% 27.650. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs
 
iPhone Xs 64GB Gray
LL/A
 
Full box Mi 100% 21.400. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs 64GB Silver
LL/A
 
Full box Mi 100% 21.500. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs 64GB Gold
LL/A
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 256GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 24.700. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 256GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 24.700. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone Xs 256GB Gold
LL/A
 
Full box Mi 100% 24.800. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 512GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 512GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 512GB Gold
LL/A
Full box Mi 100% Liên h. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone X
 
iPhone X 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 18.900 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 64GB White
 
Full box Mi 100% 19.100 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 64GB Black
 
CPO Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 64GB White
 
CPO Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 256GB Gray
 
Full box Mi
100%
  12
tháng
 
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 256GB Silver
 
Full box Mi
100%
  12
tháng
 
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 256GB Gray
 
CPO Mi
100%
  12
tháng
 
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 256GB White
 
CPO Mi
100%
20.100. 12
tháng
 
-p silicon Hoco
 
iPhone 8
 
iPhone 8 64GB Gray
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 64GB White
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 64GB Gold
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 64GB Red
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 256GB Gold
 
Full box Mi 100% 14.150 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 256GB Silver
 
Full box Mi 100% 14.150 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone 8 Plus
 
iPhone 8 Plus 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 16.000. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 Plus 64GB Red
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 Plus 64GB White
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
 
iPhone 8 Plus 64GB Gold
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
 
-p silicon Hoco
                       
 
iPhone 8 Plus 256GB Black
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 Plus 256GB Gold
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 Plus 256GB Silver
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone 8 Plus 256GB Red
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone 7 Plus
 
iPhone 7 Plus 128GB Silver
 
CPO Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
 
iPhone 7 Plus 128GB Jet Black
 
CPO Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
 
iPhone 7 Plus 256GB  Black
 
CPO Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
 
iPhone 7 Plus 256GB  Rose
 
CPO Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
 
IPAD
iPad Pro 2018
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 64GB Silver
 
Full box Mi 100% 17.500. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 17.700. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 256GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 256GB Gray
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 512GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 20.500 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 64GB Silver
 
Full box Mi 100% 20.500. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 256GB Gray
 
Full box Mi 100% 23.400. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 256GB Silver
 
Full box Mi 100% 23.300 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell  512GB Silver
 
Full box Mi 100% 25.300. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell  512GB Gray
 
Full box Mi 100% 25.400. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 1TB Gray Full box Mi 100% 27.500 12 tháng  
-Kính cưng lc
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 1TB Silver
 
Full box Mi 100% 27.500 12 tháng  
-Kính cưng lc
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi 64GB Gray Full box Mi 100% 20.990 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi 64GB Silver Full box Mi 100% 20.700. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi 256GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 22.100. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 64GB Silver Full box Mi 100% 22.100 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 256GB Gray
 
Full box Mi 100% 25.200. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 256GB Silver
 
Full box Mi 100% 25.200. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 512GB Gray
 
Full box Mi 100% 27.800 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 512GB Silver
 
Full box Mi 100% 27.800 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 1TB Gray
 
Full box Mi 100% 29.700 12 tháng  
 
-Sim Data
 
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 1TB Silver
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad 2019
iPad Air 2019 Wifi 64GB Gray Full box Mi 100% 11.700. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 2019 Wifi 64GB Silver Full box Mi 100% Liên h 12 tháng -Sim Data
iPad Air 2019 Wifi 64GB Gold Full box Mi 100% 11.750. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 2019 Wifi 256GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 2019 Wifi 256GB Silver Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 2019 Wifi+Cellular  64GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 2019 Wifi+Cellular  64GB Silver Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 2019 Wifi+Cellular  64GB Gold Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 64GB Gold
 
Full Box Mi 100% 9.700 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 64GB Silver
 
Full Box Mi 100% Liên h 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 64GB Gray
 
Full Box Mi 100% 9.700 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Gray
 
Full Box Mi 100% Liên h 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Gold
 
Full Box Mi 100% Liên h 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Silver
 
Full Box Mi 100% Liên h 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 256GB Gold
 
Full Box Mi 100% 13.150 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 256GB Silver
 
Full Box Mi 100% Liên h 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 256GB Gray
 
Full Box Mi 100% 13.050. 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 256GB Gold
 
Full Box Mi 100% Liên h 12
tháng
 
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 256GB Silver
 
Full Box Mi 100% Liên h 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 256GB Gray
 
Full Box Mi 100% Liên h 12
tháng
 
-Sim data
 
iPad 2018
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB Gray
 
Full Box Mi 100% 10.700 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB Gold
 
Full Box Mi 100% 10.700 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB Silver
 
Full Box Mi 100% 10.900 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi+Cell 128GB Gray
 
Full Box Mi 100% 13.300. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi+Cell 128GB Silver
 
Full Box Mi 100% 13.300 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi+Cell 128GB Gold
 
Full Box Mi 100% 13.300. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi 32GB Silver
 
Full Box Mi 100% 7.850 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi 32GB Gray
 
Full Box Mi 100% 7.850 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi 32GB Gold
 
Full Box Mi 100% 7.850 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi 128GB Gray
 
Full Box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi 128GB Silver
 
Full Box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi 128GB Gold
 
Full Box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad 2017
 
iPad Pro 10.5” Wifi 64GB
Gold
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi 256GB
Silver
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 14.700 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 64GB Gold
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 64GB Silver
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 256GB Gray
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 256GB Silver
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 512GB Silver
 
Full box  
Mi 100%
 
Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi 64GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi 64GB Silver Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 64GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 64GB Silver Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 256GB Silver Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 512GB Silver
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 512GB Gray
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 1TB Gray
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Mini
 
iPad Mini 4 Wifi 128GB Silver
 
Full Box Mi
100%
8.400. 12
tháng
 
-Sim Data
 
 
iPad Mini 4 Wifi 128GB Gray
 
Full Box Mi
100%
8.400. 12
tháng
 
-Sim Data
 
 
iPad Mini 4 Wifi 128GB Gold
 
Full Box Mi
100%
8.400. 12
tháng
 
-Sim Data
 
 
iPad Mini 4 Wifi+Cellular 128GB Gold
 
Full Box Mi
100%
11.750. 12
tháng
 
-Sim Data
 
MACBOOK
 
Macbook Air 13” 128GB 2017 MQD32
 
Fulf Box Mi 100% 20.400 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook 12” 512GB 2017 Silver MNYJ2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook 12” 512GB 2017 Rose Gold MNYN2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook 12” 256GB 2018 Rose Gold MRQN2
 
Full box Mi 100% 23.690 12 tháng  
Cài đt
min phí
 
 
Macbook 12” 256GB 2018 Rose Gold MRYF2
 
Full box Mi 100% 23.690 12 tháng  
Cài đt
min phí
 
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Gray MRE82
 
Full box Mi 100% 25.390 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Gold MREE2
 
Full box Mi 100% 25.390 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Silver MREA2
 
Full box Mi 100% 25.390 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Air 13.3” 256GB 2018 Gray MRE92
 
 
Full box
 
Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Air 13.3” 256GB 2018 Silver MREC2
 
Full box Mi 100% 29.890 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Air 13.3” 256GB 2018 Gold MREF2
 
Full box Mi 100% 29.890 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 128GB 2017 Gray MPXQ2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 128GB 2017 Silver MPXR2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 256GB 2017 Gray MPXT2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 256GB 2017 Silver MPXU2
 
Full box Mi 100% 29.400 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Silver MR9U2
 
Full box Mi 100% 37.800 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR9Q2
 
Full box Mi 100% 39.490 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR9R2
 
Full box Mi 100% 41.690 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Silver MR9V2
 
Full box Mi 100% 41.490 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 15” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR932
 
 
Full box
 
Mi 100% 48.890 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 15” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR942
 
Full box Mi 100% 56.490 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 15” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR962
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 15” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Silver MR972
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
MacBook Air 2019 128GB Gray MVFH2 Full box Mi 100% 26.050. 12 tháng  
Cài đt min phí
 
MacBook Air 2019 128GB Silver MVFK2 Full box Mi 100% 26.050 12 tháng  
Cài đt min phí
 
MacBook Air 2019 128GB Gold MVFM2 Full box Mi 100% 26.050. 12 tháng  
Cài đt min phí
 
MacBook Air 2019 256GB Gold MVFN2 Full box Mi 100% 30.900 12 tháng  
Cài đt min phí
 
MacBook Air 2019 256GB Gray MVFJ2 Full box Mi 100% 30.890 12 tháng  
Cài đt min phí
 
MacBook Air 2019 256GB Silver MVFL2 Full box Mi 100% 30.890. 12 tháng  
Cài đt min phí
 
MacBook Pro 13” 2019 128GB Gray MUHN2 Full box Mi 100% 31.200 12 tháng  
Cài đt min phí
 
MacBook Pro 13” 2019 256GB Gray MUHP2 Full box Mi 100% 36.890 12 tháng  
Cài đt min phí
 
MacBook Pro 13” 2019 256GB Silver MUHR2 Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
MacBook Pro 13” 2019 256GB Gray MV962 Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
MacBook Pro 15.4” 2019
256GB Gray MV902
Full box Mi 100% 52.490 12 tháng  
Cài đt min phí
 
MacBook Pro 15.4” 2019
256GB Silver MV922
Full box Mi 100% 52.490 12 tháng  
Cài đt min phí
 
MacBook Pro 15” 2019 512GB Gray MV912 Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
PHỤ KIỆN
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Space Gray Aluminum Case With Black Sport Band
 
Full Box Mi 100% 9.550 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Band
 
Full Box Mi 100% 9.650 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100% 9.350 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Loop
 
Full box Mi 100% 9.800 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Space Gray Aluminum Case With Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.100 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Band
 
Full box Mi 100% 9.850 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Space Gray Aluminum Case With Black Sport Loop
 
Full box Mi 100% 10.400 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Space Gray Aluminum Case With Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.500 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Silver Aluminum Case With White Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.700 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Space Gray Aluminum Case With Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.750 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Aluminum Case With White Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.300 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.900 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Space Black Aluminum Case With Black Sport Loop
 
Full box Mi 100% 10.650 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Aluminum Case With White Sport Loop
 
Full box Mi 100% 10.700 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Nike Space Black Aluminum Case With Black Sport Band
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Aluminum Case With White Nike Sport Loop
 
Full box Mi 100% 10.900 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Space Gray Stainless Steel Case With Black Sport Band
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Silver Stainless Steel Case With White Sport Band
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Gold Stainless Steel Case With Stone Sport Band
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Space Gray Stainless Steel Case With Black Sport Band
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Stainless Steel Case With White Sport Band
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Gold Stainless Steel Case With Stone Sport Band
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Space Gray Stainless Steel Case With Black Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 18.990 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Silver Stainless Steel Case With White Milanese Loop
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Gold Stainless Steel Case With Gold Milanese Loop
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Space Gray Stainless Steel Case With Black Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 20.500 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Stainless Steel Case With White Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 20.400 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Gold Stainless Steel Case With Gold Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 20.700 12 tháng  
MÁY CŨ
 
iPad Mini 2 32Gb Gray
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 4.290. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Mini 2 32Gb Silver
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 4.290. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Mini 3 64Gb Gold
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% Liên hệ 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 1 16Gb Gray  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 4.690 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Air 1 16Gb Silver  
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 4.690 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Gen6 2018 Wifi+Cellular
 
 
Bộ sạc mới zin 100%
 
Mới 99% 7.690 12 tháng  
-Sim Data
 
iPhone 7 128Gb Bộ sạc mới zin 100% Mới 99% Liên hệ 12 tháng -p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tags:
Fanpage Facebook
Giỏ hàng của tôi (0)