So sánh sản phẩm
BÁO GIÁ - Dr. Fone 39 Ngô Thì Nhậm Hotline: 03 6668 9999
Ngày đăng: 09:38:43 19-12-2017

       
 CÔNG TY TNHH DR. FONE VIỆT NAM
O GIÁ
Áp dụng từ ngày 10/12/2018
(Giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước, vui lòng liên hệ Hotline 0366689999 để cập nhật)

Model Đóng gói Tình trạng Đơn giá/
triệu đồng
Bảo hành Quà tặng
IPHONE          
iPhone XR 64GB Black
ZA/A
Full box Mi 100% 20.150,, 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone XR 64GB Black
LL/A
Full box Mi 100% 18.890.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone XR 64GB White
LL/A
Full box Mi 100% 18.890.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone XR 64GB Red
ZA/A
Full box Mi 100% 20.290,, 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone XR 64GB Yellow
ZA/A
Full box Mi 100% 20.390, 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone XR 128GB Black
ZA/A
Full box Mi 100% 21.190,, 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone XR 128GB White
ZA/A
Full box Mi 100% 21.190,, 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone XR 128GB Red
ZA/A
Full box Mi 100% 21.290,, 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone XR 128GB Blue
ZA/A
Full box Mi 100% 21.100,, 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone XR 128GB Yellow
ZA/A
Full box Mi 100% 20.750.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone XR 256GB Red
ZA/A
Full box Mi 100% 23.890,, 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs 64GB Gold
LL/A
Full box Mi 100% 24.690. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs 64GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 24.100.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs 64GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 24.100.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs 256GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 27.890. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs 256GB Gold
LL/A
Full box Mi 100% 28.390. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs 256GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 28.190, 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs 512GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 29.690. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 64GB Gold
2 sim vt lý ZP/A
Full box Mi 100% 28.290. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 64GB Silver
2 sim vt lý ZP/A
Full box Mi 100% 28.290. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 64GB Gray
2 sim vt lý ZP/A
Full box Mi 100% 28.290. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 256GB Gold
2 sim vt lý ZP/A
Full box Mi 100% 31.990. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 256GB Silver
2 sim vt lý ZP/A
Full box Mi 100% 31.990. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 256GB Gray
2 sim vt lý ZP/A
Full box Mi 100% 31.990. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 512GB Gold
2 sim vt lý ZP/A
Full box Mi 100% 36.790. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 64GB Gold
LL/A
Full box Mi 100% 27.990. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 64GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 27.490.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 64GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 26.350.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 256GB Gold
LL/A
Full box Mi 100% 31.100. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 256GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 30.190. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 256GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 29.290.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 512GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 30.690. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 512GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 29.990.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone Xs Max 512GB Gold
LL/A
Full box Mi 100% 31.890. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone X 64GB Gray Full box Mi 100% 21.490. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone X 64GB Silver Full box Mi 100% 21.790.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone X 256GB Gray Full box Mi 100% 23.790.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone X 256GB Silver Full box Mi 100% 23.990.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/Hoco
 
iPhone 8 64GB Red Full box Mi 100% 14.790.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 64GB Gold Full box Mi 100% 14.790.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 64GB Gray Full box Mi 100% 14.790.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 64GB Silver Full box Mi 100% 14.790.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 256GB Gold Full box Mi 100% 16.490. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 256GB Gray Full box Mi 100% 16.490. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus 64GB Gold Full box Mi 100% 17.890.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus 64GB Silver Full box Mi 100% 17.490.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus 64GB Gray Full box Mi 100% 17.890. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus 64GB Red Full box Mi 100% 18.150.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus 256GB Gray Full box Mi 100% 20.590.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus 256GB Gold Full box Mi 100% 20.650.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus 256GB Silver Full box Mi 100% 20.390.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus 256GB Red Full box Mi 100% 20.750.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 128GB Jetblack Full box Mi 100% 13.690. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 128GB Rose Full box Mi 100% 13.690. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 128GB Rose CPO Mi 100% 12.390. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 256GB Rose Full box Mi 100% 14.690. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 256GB Gold Full box Mi 100% 14.690. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 Plus 32GB Rose CPO Mi 100% 12.890.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 Plus 32GB Silver CPO Mi 100% 12.890.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 Plus 32GB Gold CPO Mi 100% 12.890.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 Plus 128GB Gold CPO Mi 100% 14.290.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 Plus 128GB Rose CPO Mi 100% 14.290.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 Plus 128GB Silver CPO Mi 100% 14.290.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 Plus 128GB Black CPO Mi 100% 14.590.. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
IPAD          
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 64GB Gray Full box Mi 100% 24.490., 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 64GB Silver Full box Mi 100% 24.490., 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 64GB Silver Full box Mi 100% 20.390., 12 tháng  
-Kính cưng lc
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 64GB Gray Full box Mi 100% 20.390., 12 tháng  
-Kính cưng lc
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 256GB Gray Full box Mi 100% 23.490., 12 tháng  
-Kính cưng lc
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 64GB Gray Full box Mi 100% 30.290., 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 64GB Gold Full box Mi 100% 17.590., 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 64GB Silver Full box Mi 100% 17.390., 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 64GB Silver Full box Mi 100%
Active online
15.690; 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 64GB Gray Full box Mi 100%
Active online
15.690; 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 256GB Gold Full box Mi 100%
Active online
19.190. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 256GB Gray Full box Mi 100%
Active online
19.190. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 512GB Gold Full box Mi 100%
Active online
21.990., 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 64GB Gold Full box Mi 100% 18.590., 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 64GB Gray Full box Mi 100% 18.290; 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 512GB Silver Full box Mi 100% 22.690. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 512GB Gray Full box Mi 100% 23.990., 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Mini 4 Wifi+Cell 128GB Gold Full box Mi 100% 12.590. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Gen 6 2018 Wifi+Cell 32GB Gold Full box Mi 100% 10.690., 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Gen 6 2018 Wifi 32GB Gold Full box Mi 100% 8.450; 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Gen 6 2018 Wifi+Cell 32GB Silver Full box Mi 100% 10.490., 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Gen 5 2017 Wifi+Cell 32GB Gold Full box Mi 100% 9.390; 12 tháng  
-Sim Data
 
MACBOOK          
 
Macbook Air 13.3” 128GB
 2017
MQD32
 
Full box Mi 100% 19.990,. 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Air 13.3” 256GB
 2017
MQD42
 
Full box Mi 100% 24.290; 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Gray
MRE82
 
Full box Mi 100% 29.290,. 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Gold
MREE2
 
Full box Mi 100% 29.290,. 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Silver
MREA2
 
Full box Mi 100% 29.390; 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Air 13.3” 256GB 2018 Gold
MREF2
 
Full box Mi 100% 34.590; 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 13” 128GB 2017 Gold
MPXQ2
 
Full box Mi 100% 29.590; 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 13” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray
MR9Q2
 
Full box Mi 100% 39.490,. 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 13” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Silver
MR9U2
 
Full box Mi 100% 39.490,. 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 13” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray
MR9R2
 
Full box Mi 100% 44.290,. 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 13” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Silver
MR9V2
 
Full box Mi 100% 44.890,. 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 15” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray
MR942
 
Full box Mi 100% 56.490; 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 15” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Silver
MR972
 
Full box Mi 100% 58.890,. 12 tháng Cài đt min phí
Ph kin          
Apple Airpods Full box Mi 100% 3.890 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Space Black Stainless Steel Case
Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 19.890; 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Gold Stainless Steel Case
Gold Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 23.190.. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Silver Stainless Steel Case
Silver Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 22.890; 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Space Black Stainless Steel Case
Space Black Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 22.890; 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS
Gold Aluminum Case
Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100% 11.890; 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS
Space Black Aluminum Case
Space Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 11.590; 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS
Silver Aluminum Case
White Sport Band
 
Full box Mi 100% 11.590; 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS
Gold Aluminum Case
Gold Sport Band
 
Full box Mi 100% 12.490; 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS
Space Black Aluminum Case
Space Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 12.390., 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS
Silver Aluminum Case
White Sport Band
 
Full box Mi 100% 12.490; 12 tháng  
 
Apple Watch Series 3 38mm
GPS + Cellular
Space Gray Aluminum Case
Gray Sport Band
 
Full box Mi 100% 8.490. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 3 42mm
GPS + Cellular
Silver Aluminum Case
Nike White Sport Band
 
Full box Mi 100% 8.790. 12 tháng  
MÁY CŨ          
iPhone 6 Plus 64GB Gray B sc zin mi 100% Mi 99% 6.100 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 6s 64GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 5.690 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 6s 64GB Gray B sc zin mi 100% Mi 99% 5.590 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 128GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 7.790 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 128GB Black B sc zin mi 100% Mi 99% 7.790 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 Plus 128GB Black B sc zin mi 100% Mi 99% 10.390 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 Plus 128GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 10.390 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 8 64GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 10.590 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPad Mini 1 Wifi + Cell 16GB Silver B sc zin mi 100% Cũ đp 2.290 12 tháng -Sim Data
iPad 3 Wifi + Cell 32GB Black B sc zin mi 100% Cũ đp 3.190 12 tháng -Sim Data
iPad 4 Wifi + Cell 16GB Silver B sc zin mi 100% Cũ đp 3.590 12 tháng -Sim Data
iPad Gen 6 2018 Wifi 32GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 6.390 12 tháng -Sim Data
iPad Mini 2 Wifi + Cell 16GB Silver B sc zin mi 100% Mi 99% 4.490.. 12 tháng -Sim Data
iPad Mini 2 Wifi + Cell 16GB Gray B sc zin mi 100% Mi 99% 4.390.. 12 tháng -Sim Data
iPad Mini 2 Wifi + Cell 32GB Silver B sc zin mi 100% Mi 99% 5.100.. 12 tháng -Sim Data
iPad Mini 2 Wifi + Cell 32GB Gray B sc zin mi 100% Mi 99% 4.990.. 12 tháng -Sim Data
iPad Mini 3 Wifi + Cell 64GB Gray B sc zin mi 100% Mi 99% 6.100.. 12 tháng -Sim Data
iPad Mini 3 Wifi + Cell 64GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 6.190.. 12 tháng -Sim Data
iPad 3 Wifi + Cell 16GB Black B sc zin mi 100% Mi 99% 3.390.. 12 tháng -Sim Data
iPad 4 Wifi + Cell 16GB Black B sc zin mi 100% Mi 99% 3.890.. 12 tháng -Sim Data
iPad 4 Wifi + Cell 16GB Silver B sc zin mi 100% Mi 99% 3.990.. 12 tháng -Sim Data
iPad Air 1 Wifi + Cell 16GB Silver B sc zin mi 100% Mi 99% 4.790.. 12 tháng -Sim Data
iPad Air 1 Wifi + Cell 16GB Gray B sc zin mi 100% Mi 99% 4.690.. 12 tháng -Sim Data
iPad Air 2 Wifi + Cell 16GB Silver B sc zin mi 100% Mi 99% 6.190.. 12 tháng -Sim Data
iPad Air 2 Wifi+Cell 16GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 6.290.. 12 tháng -Sim Data
iPad Air 2 Wifi+Cell 32GB Silver B sc zin mi 100% Mi 99% 6.890.. 12 tháng -Sim Data
iPad Air 2 Wifi+Cell 32GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 6.990.. 12 tháng -Sim Data
iPad Air 2 Wifi+Cell 64GB Silver B sc zin mi 100% Mi 99% 7.490.. 12 tháng -Sim Data
iPad Air 2 Wifi+Cell 64GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 7.590.. 12 tháng -Sim Data
iPad Gen 5 2017 Wifi+Cell 32GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 7.290.. 12 tháng -Sim Data
iPad Gen 5 2017 Wifi+Cell 32GB Gray B sc zin mi 100% Mi 99% 7.190.. 12 tháng -Sim Data
iPad Gen 6 2018 Wifi+Cell 32GB Gray B sc zin mi 100% Mi 100%
Active online
9.390.. 12 tháng -Sim Data
iPad Gen 6 2018 Wifi+Cell 32GB Gold B sc zin mi 100% Mi 100%
Active online
9.490.. 12 tháng -Sim Data
iPad Pro 9.7” Wifi+Cell 64GB Silver B sc zin mi 100% Mi 99% 9.100.. 12 tháng -Sim Data

 

Tags:
Fanpage Facebook
Giỏ hàng của tôi (0)