So sánh sản phẩm
BÁO GIÁ - Dr. Fone 39 Ngô Thì Nhậm Hotline: 03 6668 9999
Ngày đăng: 09:38:43 19-12-2017
CÔNG TY TNHH DR. FONE VIỆT NAM
O GIÁ
Áp dụng từ ngày 11/4/2019
(Giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước, vui lòng liên hệHotline 0366689999 để cập nhật)
Model Đóng gói Tình trạng Đơn giá/
triệu đồng
Bảo hành Quà tặng
 
IPHONE
 
iPhone Xr 2 Sim vật lý
 
iPhone XR 
ZA/A
2 sim vật lý
 
Full box Mi 100% Liên H 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xr
 
iPhone XR 64GB Black
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.600. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB Red
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.600. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB White
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.600. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB Coral
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.300. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 64GB Blue
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.300. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB Black
LL/A
Full box Mi 100% 19.000. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB White
LL/A
Full box Mi 100% 19.000. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB Blue
LL/A
Full box Mi 100% 19.000. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB Coral
LL/A
Full box Mi 100% 19.000. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 2 sim vt lý
iPhone Xs Max 64GB Gray
2 sim vật lý ZA/A
Full box Mi 100% 27.500 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 64GB Silver
2 sim vật lý ZA/A
Full box Mi 100% 27.600 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 256GB Gray
2 sim vật lý ZA/A
Full box Mi 100% 30.800. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 256GB Silver
2 sim vật lý ZA/A
Full box Mi 100% 30.800. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 
iPhone Xs Max 64GB Gold
LL/A
Full box Mi 100% 25.800. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 64GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 25.300. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 256GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 28.600. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 256GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 28.800. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 256GB Gold
LL/A
Full box Mi 100% 29.300. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 512GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 28.900. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 512GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 29.600 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max 512GB Gold
LL/A
Full box Mi 100%  30.100 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs
iPhone Xs 64GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 22.900 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 64GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 23.400 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 64GB Gold
LL/A
Full box Mi 100% 23.400. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 256GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 26.500 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 256GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 26.500 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 256GB Gold
LL/A
Full box Mi 100% 26.500 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 512GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 27.300. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 512GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 27.300 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 512GB Gold
LL/A
Full box Mi 100% 27.600 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone X
iPhone X 64GB Gray Full box Mi 100% 19.900. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone X 64GB White Full box Mi 100% 20.100. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 256GB Gray
 
Full box Mi
100%
23.600 12
tháng
 
-p silicon Hoco
 
 
iPhone X 256GB White
 
Full box Mi
100%
24.000 12
tháng
 
-p silicon Hoco
 
iPhone 8
iPhone 8 64GB Gray Full box Mi 100% 14.100 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 64GB Silver Full box Mi 100% 14.100 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 64GB Gold Full box Mi 100% 14.100 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 256GB Gold Full box Mi 100% 14.400 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus
iPhone 8 Plus 64GB Gray Full box Mi 100% 17.300 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus 64GB White Full box Mi 100% 17.300. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus 64GB Gold Full box Mi 100% 17.600. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus 256GB Red Full box Mi 100% 20.700. 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus 64GB Gray
(CH/A)
Full box Mi 100% 16.900 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 8 Plus 64GB Gold
(CH/A)
Full box Mi 100% 17.100 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus 128GB Silver CPO Mi 100% 13.400 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 Plus 128GB Gray CPO Mi 100% 13.400 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 Plus 128GB Gold CPO Mi 100% 13.400 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 
 
iPhone 7 32GB Jet Black
 
Full Box Mi 100% 10.200 12 
tháng
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 128GB Jet Black
 
Full Box Mi 100% 12.200 12 
tháng
-p silicon Hoco/VU
 
iPhone 7 256GB Red
 
Full Box Mi 100% 13.300 12 
tháng
-p silicon Hoco/VU
IPAD
iPad Pro 2018
iPad Pro 11” 2018 Wifi 64GB Gray Full box Mi 100% 18.900. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 64GB Silver Full box Mi 100% 18.900. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 256GB Gray Full box Mi 100% 22.500. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 256GB Silver Full box Mi 100% 22.500. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 512GB Gray Full box Mi 100% 26.300. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 64GB Gray Full box Mi 100% 22.200. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 64GB Silver Full box Mi 100% 22.200. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 256GB Gray Full box Mi 100% 26.200. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 256GB Silver Full box Mi 100% 25.300. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell  512GB Gray Full box Mi 100% 34.300 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 1TB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Kính cưng lc
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 1TB Silver Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Kính cưng lc
 
iPad Pro 12.9” 2018Wifi 64GB Silver Full box Mi 100% 24.600. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” 2018Wifi 256GB Gray Full box Mi 100% 27.400. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” 2018Wifi+Cell 64GB Gray Full box Mi 100% 25.800. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” 2018Wifi+Cell 256GB Gray Full box Mi 100% 29.900 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” 2018Wifi+Cell 512GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” 2018Wifi+Cell 1TB Gray Full box Mi 100%  Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Mini 2019
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Gray
 
Full Box Mi 100% 15.500. 12
tháng
-Sim data
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Silver
 
Full Box Mi 100% 15.500. 12
tháng
-Sim data
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Gold
 
Full Box Mi 100% 15.500. 12
tháng
-Sim data
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 256GB Silver
 
Full Box Mi 100% 18.700. 12
tháng
-Sim data
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 256GB Gold
 
Full Box Mi 100% 19.000. 12
tháng
-Sim data
iPad 2018
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB Gray
 
Full Box Active Online 9.500 12 tháng -Sim Data
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB Gray
 
Full Box Mi 100% 10.400 12 tháng -Sim Data
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB Gold
 
Full Box Mi 100% 10.500. 12 tháng -Sim Data
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB Silver
 
Full Box Mi 100% 10.400 12 tháng -Sim Data
 
iPad 2018 Wifi+Cell 128GB Gray
 
Full Box Mi 100% 13.400 12 tháng -Sim Data
 
iPad 2018 Wifi 32GB Silver
 
Full Box Mi 100% 7.800 12 tháng -Sim Data
 
iPad 2018 Wifi 32GB Gray
 
Full Box Mi 100% 7.800 12 tháng -Sim Data
 
iPad 2018 Wifi 32GB Gold
 
Full Box Mi 100% 7.800 12 tháng -Sim Data
 
iPad 2018 Wifi 128GB Gray
 
Full Box Mi 100% 10.300 12 tháng -Sim Data
 
iPad 2018 Wifi 128GB Silver
 
Full Box Mi 100% 10.300 12 tháng -Sim Data
 
iPad 2018 Wifi 128GB Gold
 
Full Box Mi 100% 10.300 12 tháng -Sim Data
iPad 2017
 
iPad 2017 Wifi+4G 32GB Gray
 
Full Box Mi
100%
9.000 12
tháng
-Sim Data
 
iPad Pro 10.5” Wifi 64GB Rose
 
Full box Mi 100% 14.100. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 14.100. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi 256GB Silver
 
Full box Mi 100% 17.000. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 64GB Rose
 
Full box Mi 100% 17.200. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 256GB Gray
 
Full box Mi 100% 19.300. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 256GB Rose
 
Full box Mi 100% 19.300. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 512GB Gold Full box Mi 100% 21.300 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 512GB Silver Full box Mi 100% 21.300 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 64GB Gray Full box Mi 100% 17.400. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 256GB Gold Full box Mi 100% 21.700 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 512GB Silver Full box Mi 100% 22.700. 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Mini
 
iPad Mini 4 Wifi+4G 128GB Gold
 
Full Box Mi
100%
12.300 12
tháng
-Sim Data
 
iPad Mini 4 Wifi+4G 128GB Silver
 
Full Box Mi
100%
12.100 12
tháng
-Sim Data
 
iPad Mini 4 Wifi+4G 128GB Gray
 
Full Box Mi
100%
12.100 12
tháng
-Sim Data
 
iPad Mini 4 Wifi 128GB 
Silver
 
Full Box Mi
100%
9.100  
12
tháng           
-Sim data
MACBOOK
 
Macbook 12” 512GB 2017 Silver
MNYJ2
 
Full box Mi 100% 35.700. 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook 12” 512GB 2017 Rose Gold
MNYN2
 
Full box Mi 100% 34.700. 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Gray
MRE82
 
Full box Mi 100% 28.100. 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Gold
MREE2
 
Full box Mi 100% 28.000 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Silver
MREA2
 
Full box Mi 100% 27.700, 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Air 13.3” 256GB 2018 Silver
MRE92
 
Full box Mi 100% 32.000. 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Air 13.3” 256GB 2018 Silver
MREC2
 
Full box Mi 100% 32.000. 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Air 13.3” 256GB 2018 Gold
MREF2
 
Full box Mi 100% 32.100. 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 13” 128GB 2017 Gold
MPXQ2
 
Full box Mi 100% 29.700 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 13” 128GB 2017 Silver
MPXR2
 
Full box Mi 100% 29.700 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 13” 256GB 2017 Gray
MPXT2
 
Full box Mi 100% 34.100 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 13” 256GB 2017 Silver
MPXU2
 
Full box Mi 100%   12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 13” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Silver
MR9U2
 
Full box Mi 100% 40.600 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 13” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray
MR9Q2
 
Full box Mi 100% 41,700 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 13” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray
MR9R2
 
Full box Mi 100% 44.700 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 13” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Silver
MR9V2
 
Full box Mi 100%   12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 15” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray
MR932
 
Full box Mi 100% 52.500; 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 15” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray
MR942
 
Full box Mi 100% 57.300; 12 tháng Cài đt min phí
PHỤ KIỆN
 
Bàn phím iPad Pro 12.9
 
Full box Mi 100% 6.600 12 tháng  
Tai nghe Airpods Apple Full box  
Mi
 100%
 
4.490. 12
tháng
 
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Space Black Stainless Steel Case
Black Sport Band
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Silver Aluminum Case
White Sport Band
 
Full box Mi 100% 12.000 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Space Gray Aluminum Case
Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 12.000 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Gold Aluminum Case
Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100% 12.000 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Silver Aluminum Case
Seashell Sport Loop
 
Full box Mi 100% 11.400 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Gray Aluminum Case
Black Sport Loop
 
Full box Mi 100% 11.400 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Silver Aluminum Case
Nike Sport Loop
 
Full box Mi 100% 11.400 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS + Cellular
Gold Aluminum Case
Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100% 11.100. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS + Cellular
Gray Aluminum Case
Black Sport Loop
 
Full box Mi 100% 11.000. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Silver Stainless Steel Case
White Sport Band
 
Full box Mi 100% 16.500 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Gold Stainless Steel Case
Stone Sport Band
 
Full box Mi 100% 17.100 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Gold Stainless Steel Case
Gold Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 20.600 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS + Cellular
Gold Stainless Steel Case
Gold Milanese Loop
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Silver Stainless Steel Case
Silver Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 20.300 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS + Cellular
Space Black Stainless Steel Case
Space Black Milanese Loop
 
Full box Mi 100% 20.600 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS
Gold Aluminum Case
Pink Sand Sport Band
 
Full box Mi 100% 10,650. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS
Space Black Aluminum Case
Space Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.650 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS
Silver Aluminum Case
White Sport Band
 
Full box Mi 100% 10,900 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS
Gold Aluminum Case
Gold Sport Band
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS
Space Black Aluminum Case
Space Black Sport Band
 
Full box Mi 100% 10.800. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS
Silver Aluminum Case
White Sport Band
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
MÁY CŨ
iPhone 6s 16GB Silver B sc zin mi 100% Mi 99% 4.490 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 6s 16GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 5.090 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 6s 64GB Rose B sc zin mi 100% Mi 99% 5.690 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 6Plus 64GB Gray B sc zin mi 100% Mi 99% 6.290 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 32GB Black B sc zin mi 100% Mi 99% 6.790 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 32GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 6.790 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 Plus 128GB Red B sc zin mi 100% Mi 99%   12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 Plus 128GB Black B sc zin mi 100% Mi 99%   12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 Plus 128GB Rose B sc zin mi 100% Mi 99%   12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 Plus 128GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99%   12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone X 256GB Gray B sc zin mi 100% Mi 99% 16.990 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone X 256GB Silver B sc zin mi 100% Mi 99% 16.990 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XS Max 256GB Gray
 
Full Box Mi 99% 26.000 12 tháng -p silicon Hoco
 
iPhone XS 256GB Gold
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 22.100 12
tháng
-p silion Hoco
 
iPhone XS 256GB Gray
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 22.100 12
tháng
-p silion Hoco
 
iPhone XS 256GB Silver
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 22.100 12
tháng
-p silion Hoco
 
iPhone XS 64GB Gold
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 19.800 12
tháng
-p silion Hoco
 
iPhone XS 64GB Gray
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 19.800 12
tháng
-p silion Hoco
 
iPhone XS 64GB Silver
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 19.800 12
tháng
-p silion Hoco
 
iPad Mini 2 Wifi + Cell 16GB Silver
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 4.650.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Mini 2 Wifi + Cell 32GB Gray
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 5.000.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Mini 2 Wifi + Cell 32GB Silver
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 5.100.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Mini 2 Wifi + Cell 128GB Gray
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 5.700.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Mini 3 Wifi + Cell 16GB Gray
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 5.250.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Mini 3 Wifi + Cell 64GB Gray
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 6.200.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Mini 3 Wifi + Cell 64GB Silver
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 6.250.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Mini 4 Wifi + Cell 16GB Silver
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 6.750.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Mini 4 Wifi + Cell 16GB Gold
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 6.800.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Mini 4 Wifi + Cell 32GB Silver
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 7.700.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Mini 4 Wifi + Cell 32GB Gold
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 7.750.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Mini 4 Wifi + Cell 64GB Silver
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 8.450 12 tháng -Sim Data
 
iPad Mini 4 Wifi + Cell 64GB Gold
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 8.500 12 tháng -Sim Data
 
iPad Mini 3 Wifi + Cell 64GB Gold
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 6.350.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Air 2 Wifi + Cell 16GB Gray
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 6.200.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Air 2 Wifi + Cell 16GB Silver
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 6.250.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Air 2 Wifi+Cell 16GB Gold
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 6.350.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Air 2 Wifi+Cell 32GB Silver
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 7.100.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Air 2 Wifi+Cell 32GB Gold
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 7.200.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Gen 5 2017 Wifi+Cell 32GB Gold
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 7.400.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Gen 5 2017 Wifi+Cell 32GB Silver
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 7.350.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Gen 5 2017 Wifi+Cell 32GB Gray
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 7.250.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Gen 5 2017 Wifi+Cell 128GB Gray
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 9.100.. 12 tháng -Sim Data
iPad Gen 6 2018 Wifi+Cell 32GB Gray B sc zin mi 100%  
Mi 99%
 
9.000.. 12 tháng -Sim Data
iPad Gen 6 2018 Wifi+Cell 32GB Gold B sc zin mi 100%  
Mi 99%
 
8.800.. 12 tháng -Sim Data
 
iPad Pro 9.7” Wifi+Cell 32GB Gray
 
B sc zin mi 100% Mi 99% 9.400.. 12 tháng -Sim Data
 
 
Tags:
Fanpage Facebook
Giỏ hàng của tôi (0)