So sánh sản phẩm
BÁO GIÁ - 39 Ngô Thì Nhậm-HBT-Hà Nội - Hotline: 03.6668.9999
Ngày đăng: 09:38:43 19-12-2017
CÔNG TY TNHH DR. FONE VIỆT NAM
O GIÁ
Áp dụng từ ngày 22/6/2019
(Giá có thể thay đổi mà không kịp báo trước, vui lòng liên hệ Hotline 0366689999 để cập nhật)
Model Đóng gói Tình trạng Đơn giá/
triệu đồng
Bảo hành Quà tặng
 
IPHONE
 
iPhone Xr 2 Sim vật lý
 
iPhone XR 64GB
ZA/A
2 sim vật lý
Vi
Full box Mi 100% 19.800. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
 
iPhone XR 128GB
ZA/A
2 sim vật lý
Vi
Full box Mi 100% 20.800. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xr
 
iPhone XR 64GB Black
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.400. 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Ht,Hu
 
iPhone XR 64GB Red
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.400. 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Ht,Hu
 
iPhone XR 64GB Yellow
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.400 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ht
 
iPhone XR 64GB White
LL/A
 
Full box Mi 100% 16.400 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Ht
 
iPhone XR 64GB Coral
LL/A
 
Full box Mi 100% 15.800 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ht
 
iPhone XR 64GB Blue
LL/A
 
Full box Mi 100% 15.800 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ht
 
iPhone XR 128GB Black
LL/A
 
Full box Mi 100% 18.450 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Vi
 
iPhone XR 128GB White
LL/A
 
Full box Mi 100% 18.050. 12 tháng  
-p silicon Hoco
Vi
 
iPhone XR 128GB Blue
LL/A
 
Full box Mi 100% 18.100 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ht
 
iPhone XR 256B Red
LL/A
Full box Mi 100% 20.200 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng
iPhone Xs Max 2 sim vt lý
 
iPhone Xs Max 64GB Gold
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 27.200 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng
 
iPhone Xs Max 64GB Silver
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 26.700 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ht
 
iPhone Xs Max 64GB Gray
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 26.700 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ht
 
iPhone Xs Max 256GB Gray
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 30.300. 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Ht
 
iPhone Xs Max 256GB Silver
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 30.200 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng
 
iPhone Xs Max 256GB Gold
2 sim vật lý ZA/A
 
Full box Mi 100% 30.300. 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng
iPhone Xs Max 512GB Gold
2 sim vật lý ZA/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs Max
 
iPhone Xs Max 64GB Gold
LL/A
 
Full box Mi 100% 25.400 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Vi
 
iPhone Xs Max 64GB Gray
LL/A
 
Full box Mi 100% 24.100. 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Vi,Hu
 
iPhone Xs Max 64GB Silver
LL/A
 
Full box Mi 100% 25.400. 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Vi
 
iPhone Xs Max 256GB Gray LL/A
 
Full box Mi 100% 27.100. 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Hu
 
iPhone Xs Max 256GB Silver LL/A
 
Full box Mi 100% 27.900. 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Hu
 
iPhone Xs Max 256GB Gold LL/A
 
Full box Mi 100% 28.050. 12 tháng  
-p silicon Hoco
Vi,Hu
 
iPhone Xs Max 512GB Gray LL/A
 
Full box Mi 100% 28.250 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Vi,Hu
 
iPhone Xs Max 512GB Silver LL/A
 
Full box Mi 100% 28.850 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Vi,Hu
 
iPhone Xs Max 512GB Gold LL/A
 
Full box Mi 100% 29.800 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Vi,Hu
iPhone Xs
 
iPhone Xs 64GB Gray
LL/A
 
Full box Mi 100% 22.200 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Vi
 
iPhone Xs 64GB Silver
LL/A
 
Full box Mi 100% 22.500 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Vi
 
iPhone Xs 64GB Gold
LL/A
 
Full box Mi 100% 22.700. 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Vi
iPhone Xs 256GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% 26.300 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Vi
iPhone Xs 256GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% 26.300 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng
 
iPhone Xs 256GB Gold
LL/A
 
Full box Mi 100% 26.300 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Vi
iPhone Xs 512GB Gray
LL/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 512GB Silver
LL/A
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone Xs 512GB Silver
Eu
Full box Mi 100% 25.400 12 tháng  
-p silicon Hoco
Vi
iPhone Xs 512GB Gold
LL/A
Full box Mi 100% Liên h. 12 tháng  
-p silicon Hoco
 
iPhone X
 
iPhone X 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 19.050 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Vi
 
iPhone X 64GB White
 
Full box Mi 100% 19.250 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng
 
iPhone X 256GB Gray
 
Full box Mi
100%
22.000 12
tháng
 
-p silicon Hoco
Hu
 
iPhone X 256GB Gray
 
CPO Mi
100%
21.000 12
tháng
 
-p silicon Hoco
Ng
 
iPhone X 256GB White
 
Full box Mi
100%
22.800 12
tháng
 
-p silicon Hoco
Ng
iPhone 8
 
iPhone 8 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 13.000 12 tháng  
-p silicon Hoco
Vi
 
iPhone 8 64GB White
 
Full box Mi 100% 13.000 12 tháng  
-p silicon Hoco
Vi
 
iPhone 8 64GB Gold
 
Full box Mi 100% 13.100 12 tháng  
-p silicon Hoco
Vi
 
iPhone 8 64GB Red
 
Full box Mi 100% 13.450 12 tháng  
-p silicon Hoco
Vi
 
iPhone 8 256GB Gold
 
Full box Mi 100% 14.700 12 tháng  
-p silicon Hoco
Vi
iPhone 8 Plus
 
iPhone 8 Plus 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 16.400 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng,Ht
 
iPhone 8 Plus 64GB Red
 
Full box Mi 100% 16.900 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng
 
iPhone 8 Plus 64GB Gray
(ZP/A)
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
Vi
 
iPhone 8 Plus 64GB White
(ZP/A)
 
Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-p silicon Hoco
Vi
iPhone 8 Plus 256Gb Black (B/A) Full Box Mới 100% 17.400 12 tháng
-Ốp silicon
Hoco
Ng
iPhone 8 Plus 256Gb Black (Eu) Full Box Mới 100% 17.500 12 tháng
-Ốp silicon Hoco
Vi
 
iPhone 8 Plus 256GB Red
 
Full box Mi 100% 19.100 12 tháng  
-p silicon Hoco
Ng
iPhone 7 Plus
 
iPhone 7 Plus 128GB Silver
 
CPO Mi 100% 13.250 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
Vi
 
iPhone 7 Plus 128GB Jet Black
 
CPO Mi 100% 13.250 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
Vi
 
iPhone 7 Plus 256GB  Black
 
CPO Mi 100% 13.600 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
Vi
 
iPhone 7 Plus 256GB  Rose
 
CPO Mi 100% 13.400 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
Vi
iPhone 7
 
iPhone 7 64GB Black
 
Full Box Mi 100% 9.300 12
tháng
 
-p silicon Hoco/VU
Ht
 
iPhone 7 64GB Silver
 
Full Box Mi 100% 9.300 12
tháng
 
-p silicon Hoco/VU
Ht
 
iPhone 7 64GB Rose
 
Full Box Mi 100% 9.300 12
tháng
 
-p silicon Hoco/VU
Ht
 
iPhone 7 64GB Gold
 
Full Box Mi 100% 9.300 12
tháng
 
-p silicon Hoco/VU
Ht
IPAD
iPad Pro 2018
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 64GB Silver
 
Full box Mi 100% 18.200 12 tháng  
-Sim Data
Ht,Th
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 18.050 12 tháng  
-Sim Data
Ht,Vi,Th
iPad Pro 11” 2018 Wifi 256GB Gray Full box Mi 100% 20.800 12 tháng  
-Sim Data
Th,Vi
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi 256GB Silver
 
Full box Mi 100% 20.700 12 tháng  
-Sim Data
Th,Ht
iPad Pro 11” 2018 Wifi 512GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 21.400. 12 tháng  
-Sim Data
Ht,Th
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 64GB Silver
 
Full box Mi 100% 20.700. 12 tháng  
-Sim Data
Ht,Th
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 256GB Gray
 
Full box Mi 100% 24.300 12 tháng  
-Sim Data
Ht,Vi,Th
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 256GB Silver
 
Full box Mi 100% 24.200. 12 tháng  
-Sim Data
Ht,Vi,Th
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell  512GB Silver
 
Full box Mi 100% 25.800 12 tháng  
-Sim Data
Th,Vi
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell  512GB Gray
 
Full box Mi 100% 25.900 12 tháng  
-Sim Data
Th,Vi
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 1TB Gray Full box Mi 100% 32.700 12 tháng  
-Kính cưng lc
Lo
 
iPad Pro 11” 2018 Wifi+Cell 1TB Silver
 
Full box Mi 100% 32.700 12 tháng  
-Kính cưng lc
Lo
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi 64GB Gray Full box Mi 100% 22.100 12 tháng  
-Sim Data
Vi
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi 64GB Silver Full box Mi 100% 22.100 12 tháng  
-Sim Data
Vi
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi 256GB Gray Full box Mi 100% Liên h. 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 64GB Gray
 
Full box Mi 100% 24.300 12 tháng  
-Sim Data
Ht,Th
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 64GB Silver Full box Mi 100% Liên hệ 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 256GB Gray
 
Full box Mi 100% 26.300 12 tháng  
-Sim Data
Th,Vi
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 256GB Silver
 
Full box Mi 100% 26.300 12 tháng  
-Sim Data
Th,Vi
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 512GB Gray
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
Th
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 512GB Silver
 
Full box Mi 100% 28.700 12 tháng  
-Sim Data
Th,Vi
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 1TB Gray
 
Full box Mi 100% 36.100 12 tháng  
 
-Sim Data
 
Th,Ht
 
iPad Pro 12.9” 2018 Wifi+Cell 1TB Silver
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
Th
iPad 2019
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 64GB Gold
 
Full Box Mi 100% 9.800 12
tháng
 
-Sim data
Vi,Ht
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 64GB Silver
 
Full Box Mi 100% 10.050 12
tháng
 
-Sim data
Th
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 64GB Gray
 
Full Box Mi 100% 9.850 12
tháng
 
-Sim data
Ht,Vi
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Gray
(ZP/A)
Full Box Mi 100% 12.800. 12
tháng
 
-Sim data
Hu
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Gold
(ZP/A)
Full Box Mi 100% 12.800. 12
tháng
 
-Sim data
Hu
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Silver
(ZP/A)
Full Box Mi 100% 12.850. 12
tháng
 
-Sim data
Hu
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Gray
 
Full Box Mi 100% 13.200 12
tháng
 
-Sim data
Ht,Vi
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Gold
 
Full Box Mi 100% 13.300 12
tháng
 
-Sim data
Ht,Vi
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 64GB Silver
 
Full Box Mi 100% 13.200 12
tháng
 
-Sim data
Ht,Vi
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 256GB Gold
 
Full Box Mi 100% Liên h 12
tháng
 
-Sim data
 
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 256GB Silver
 
Full Box Mi 100% Liên h 12
tháng
-Sim data
 
iPad Mini 5 2019
Wifi 256GB Gray
 
Full Box Mi 100% 12.550 12
tháng
 
-Sim data
Ht,Vi,Hu
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 256GB Gold
 
Full Box Mi 100% 16.200 12
tháng
 
 
-Sim data
Vi,Ht
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 256GB Silver
 
Full Box Mi 100% 16.200 12
tháng
 
-Sim data
Vi,Ht
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 256GB Gray
 
Full Box Mi 100% 16.200 12
tháng
 
-Sim data
Vi,Ht
 
iPad Mini 5 2019
Wifi+Cell 256GB Gray
(ZP/A)
 
Full Box Mi 100% 15.800. 12
tháng
 
 
-Sim data
Hu
iPad Mini 5 2019 Wifi+Cell 256Gb Gold
(ZP/A)
Full Box Mới 100% 15.800 12
tháng

-Sim data
Hu
iPad 2018
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB Gray
 
Full Box Mi 100% 10.200 12 tháng  
-Sim Data
Du,Th
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB Gold
 
Full Box Mi 100% 10.600 12 tháng  
-Sim Data
  Du,Th
 
iPad 2018 Wifi+Cell 32GB Silver
 
Full Box Mi 100% 10.300. 12 tháng  
-Sim Data
Du
 
iPad 2018 Wifi+Cell 128GB Gray
 
Full Box Mi 100% 13.300. 12 tháng  
-Sim Data
Du,Th
 
iPad 2018 Wifi+Cell 128GB Silver
 
Full Box Mi 100% 13.400. 12 tháng  
-Sim Data
Du,Th
 
iPad 2018 Wifi+Cell 128GB Gold
Full Box Mi 100% 13.400. 12 tháng  
-Sim Data
Du,Th
 
iPad 2018 Wifi 32GB Silver
 
Full Box Mi 100% 7.700 12 tháng  
-Sim Data
Du
 
iPad 2018 Wifi 32GB Gray
 
Full Box Mi 100% 7.700 12 tháng  
-Sim Data
Du
 
iPad 2018 Wifi 32GB Gold
 
Full Box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad 2018 Wifi 128GB Gray
 
Full Box Mi 100% 9.600 12 tháng  
-Sim Data
Du
 
iPad 2018 Wifi 128GB Silver
 
Full Box Mi 100% 9.600 12 tháng  
-Sim Data
Du
 
iPad 2018 Wifi 128GB Gold
 
Full Box Mi 100% 9.700 12 tháng  
-Sim Data
Du
iPad 2017
 
iPad Pro 10.5” Wifi 64GB
 
Full box Mi 100% 13.900 12 tháng  
-Sim Data
Du
 
iPad Pro 10.5” Wifi 256GB
 
Full box Mi 100% 15.700 12 tháng  
-Sim Data
Du
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 64GB Rose
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 64GB Silver
 
Full box Mi 100% 16.700 12 tháng  
-Sim Data
Th
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 256GB Gray
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 256GB Silver
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 10.5” Wifi+Cell 512GB Silver
 
Full box  
Mi 100%
 
Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 64GB Gray Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 256GB Gold Full box Mi 100%  Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 512GB Silver
 
Full box Mi 100% 22.700. 12 tháng  
-Sim Data
Th
 
iPad Pro 12.9” Wifi+Cell 512GB Gray
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
-Sim Data
 
iPad Mini
 
iPad Mini 4 Wifi + 4G 128GB Silver
 
Full Box Mi
100%
12.700 12
tháng
 
-Sim Data
Du
 
iPad Mini 4 Wifi + 4G 128GB Gray
 
Full Box Mi
100%
12.700 12
tháng
 
-Sim Data
Du
 
iPad Mini 4 Wifi 128GB Silver
 
Full Box Mi
100%
8.800 12
tháng
 
-Sim Data
Vi
 
iPad Mini 4 Wifi 128GB Gray
 
Full Box Mi
100%
8.800 12
tháng
 
-Sim Data
Vi
 
iPad Mini 4 Wifi 128GB Gold
 
Full Box Mi
100%
8.850 12
tháng
 
-Sim Data
Vi
MACBOOK
 
Macbook Air 13” 128GB 2017 MQD32
 
Fulf Box Mi 100% 20.800 12 tháng  
Cài đt min phí
Tu,Vi
 
Macbook 12” 512GB 2017 Silver MNYJ2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook 12” 512GB 2017 Rose Gold MNYN2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook 12” 256GB 2018 Rose Gold MRQN2
 
Full box Mi 100% 26.800 12 tháng  
Cài đt
min phí
Th
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Gray MRE82
 
Full box Mi 100% 26.700 12 tháng  
Cài đt min phí
Th
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Gold MREE2
 
Full box Mi 100% 26.700 12 tháng  
Cài đt min phí
Th,Tu,Vi
 
Macbook Air 13.3” 128GB 2018 Silver MREA2
 
Full box Mi 100% 26.700, 12 tháng  
Cài đt min phí
Vi
 
Macbook Air 13.3” 256GB 2018 Gray MRE92
 
Full box Mi 100% 31.300. 12 tháng  
Cài đt min phí
Tu,Th
 
Macbook Air 13.3” 256GB 2018 Silver MREC2
 
Full box Mi 100% 31.300 12 tháng  
Cài đt min phí
Tu,Th
 
Macbook Air 13.3” 256GB 2018 Gold MREF2
 
Full box Mi 100% 31.300 12 tháng  
Cài đt min phí
Tu,Th
 
Macbook Pro 13” 128GB 2017 Gray MPXQ2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 128GB 2017 Silver MPXR2
 
Full box Mi 100% 27.000 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 256GB 2017 Gray MPXT2
 
Full box Mi 100% 31.600 12 tháng  
Cài đt min phí
Tu,Th
 
Macbook Pro 13” 256GB 2017 Silver MPXU2
 
Full box Mi 100% 31.600 12 tháng  
Cài đt min phí
Tu,Th
 
Macbook Pro 13” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Silver MR9U2
 
Full box Mi 100% 40.200 12 tháng  
Cài đt min phí
Tu
 
Macbook Pro 13” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR9Q2
 
Full box Mi 100% 40.200 12 tháng  
Cài đt min phí
Tu
 
Macbook Pro 13” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR9R2
 
Full box Mi 100% 44.200 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 13” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Silver MR9V2
 
Full box Mi 100% Liên h 12 tháng Cài đt min phí
 
Macbook Pro 15” 256GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR932
 
Full box Mi 100% 52.200 12 tháng  
Cài đt min phí
 
 
Macbook Pro 15” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR942
 
Full box Mi 100% 57.900 12 tháng  
Cài đt min phí
Tu
 
Macbook Pro 15” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR962
 
Full box Mi 100% 49.700 12 tháng  
Cài đt min phí
Tu
 
Macbook Pro 15” 512GB 2018 Touch Bar & Touch ID Gray MR972
 
Full box Mi 100% 57.200 12 tháng  
Cài đt min phí
Tu
PHỤ KIỆN
 
Tai nghe Airpods Apple
Vi
Full box  
Mi
100%
 
4.300. 12
tháng
 
 
Tai nghe Airpods 2 Apple
Vi
Full box  
Mi
100%
 
4.800. 12
tháng
 
Tai nghe Airpods 2 Apple
Bản sạc không dây
Full box  
Mi
100%
 
5.300. 12
tháng
 
 
Apple Pencil
Th
Full box Mi
100%
2.450  
12
tháng
 
 
 
Apple Pencil 2nd
Th
Full box Mi 100% 3,300  
12
tháng
 
 
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Space Gray Aluminum Case With Black Sport Band
(LL/A)
Hu
Full box Mi 100% 9.700 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Space Gray Aluminum Case With Black Sport Band
(CH/A)
Ht,Vi,Hu
Full box Mi 100% 9.450 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Space Gray Aluminum Case With Black Sport Loop
(CH/A)
Hu,Vi
Full box Mi 100% 9.600 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Band (ZP/A)
Ht,Hu
Full box Mi 100% 10.400. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Band (LL/A)
Ht,Vi,Hu
Full box Mi 100% 10.150. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Band (CH/A)
Ht,Vi,Hu
Full box Mi 100% 10.050. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Loop (CH/A)
Hu,Vi
Full box Mi 100% 9.990. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Band
(CH/A)
Ht,Vi
Full box Mi 100% 9.950 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Loop
(CH/A)
Ht,Vi
Full box Mi 100% 9.600 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Loop (LL/A)
Hu
Full box Mi 100% 10.350. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Band (LL/A)
Ht,Hu
Full box Mi 100% 10.600. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Loop (LL/A)
Hu
Full box Mi 100% 10.350. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Aluminum Case White Sport Band
Hu
Full box Mi 100% 10.950 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Band
(CH/A)
Vi
Full box Mi 100% 10.250 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Space Black Aluminum Case With Black Sport Band
(CH/A)
Ht
Full box Mi 100% 10.400 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Space Black Aluminum Case With Black Sport Band
(ZP/A)
Vi
Full box Mi 100% 10.600 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Loop
(ZP/A)
Vi
Full box Mi 100% 10.450 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Silver Aluminum Case With White Sport Loop
(CH/A)
Vi
Full box Mi 100% 10.150 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Space Black Aluminum Case With Black Sport Loop
(CH/A)
Vi
Full box Mi 100% 10.350 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Band
(CH/A)
Vi
Full box Mi 100% 10.350 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS Gold Aluminum Case With Pink Sand Sport Loop
(CH/A)
Vi
Full box Mi 100% 10.100 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Space Gray Alluminum Case With Black Sport Band
Ht
Full box Mi 100% 11.100 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Gold Alluminum Case With Pink Sand Sport Band
Ht
Full box Mi 100% 11.100 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Silver Alluminum Case With White Sport Band
Vi
Full box Mi 100% 10.900 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Space Gray Alluminum Case With Black Sport Band
Vi
Full box Mi 100% 11.100 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Gold Alluminum Case With Pink Sand Sport Band
Ht
Full box Mi 100% 11.300 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Alluminum Case With White Sport Band
Ht
Full box Mi 100% 11.300 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Alluminum Case With White Nike Sport Loop
Vi
Full box Mi 100% 11.000 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Space Black Alluminum Case With Black Sport Loop
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Alluminum Case With White Sport Loop
Ht
Full box Mi 100% 11.300 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 40mm GPS+Cellular Space Gray Stainless Steel Case With Black Milanese Loop
(J/A)
Vi
Full box Mi 100% 18.990 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Stainless Steel Case With White Sport Band
 
Full box Mi 100%   12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Gold Stainless Steel Case With Pink Sand Sport Band
(CH/A)
Hu
Full box Mi 100% 17.700. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Gold Stainless Steel Case With Pink Sand Sport Band
(J/A)
Vi
Full box Mi 100% 17.200. 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Space Gray Stainless Steel Case With Black Milanese Loop
Vi
Full box Mi 100% 20.200 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Silver Stainless Steel Case With White Milanese Loop
Ht
Full box Mi 100% 21.100 12 tháng  
 
Apple Watch Series 4 44mm GPS+Cellular Gold Stainless Steel Case With Gold Milanese Loop
Ht
Full box Mi 100% 21.100 12 tháng  
MÁY CŨ
iPhone Xs 64Gb Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 17.990 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone X 256Gb Gray B sc zin mi 100% Mi 99% 15.800 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone X 256Gb White B sc zin mi 100% Mi 99% 16.300 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone X 64Gb Gray B sc zin mi 100% Mi 99% 14.800 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
 
iPad Pro 9.7” Wifi+Cell 32Gb Gray 
 
Bộ sạc zin mới 100% Mới 99% 7.900 12 tháng -Ốp Silicon
 
 
iPad 4 Wifi+Cell 16Gb Silver

 
Bộ sạc zin mới 100% Mới 99% 3.500 12 tháng -Ốp Silicon
iPhone 7 128Gb Black Bộ sạc zin mới 100% Mới 99% 5.890 12 tháng -Ốp Silicon
iPhone 7 32Gb Black Bộ sạc zin mới 100% Mới 99% 5.390 12 tháng -Ốp Silicon
iPhone 7 32GB Rose B sc zin mi 100% Mi 99% 5.390 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 32GB Gold B sc zin mi 100% Mi 99% 5.390 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 Plus 128GB Black B sc zin mi 100% Mi 99% 8.990 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 Plus 128GB Rose B sc zin mi 100% Mi 99% 8.990 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
iPhone 7 Plus 128GB Silver B sc zin mi 100% Mi 99% 8.990 12 tháng  
-p silicon Hoco/VU
-Kính cưng lc kín màn hình
 
 
iPhone 6s Plus 64Gb Gold
 
Bộ sạc zin mới 100% Mới 99% 5.690 12 tháng -Ốp Silicon

iPhone 6s Plus 64Gb Gray
 
Bộ sạc zin mới 100% Mới 99% 5.690 12 tháng -Ốp Silicon

iPhone 6s 128Gb Rose
 
Bộ sạc zin mới 100% Mới 99% 4.390 12 tháng -Ốp Silicon

iPhone 6s 128Gb Silver
 
Bộ sạc zin mới 100% Mới 99% 4.390 12 tháng -Ốp Silicon

iPhone 6s 128Gb Gray
 
Bộ sạc zin mới 100% Mới 99% 4.390 12 tháng -Ốp Silicon

iPhone 6 64Gb Gold
 
Bộ sạc zin mới 100% Mới 99% 3.690 12 tháng -Ốp Silicon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tags:
Fanpage Facebook
Giỏ hàng của tôi (0)